fbpx

About Us

About us

การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพคือคํามั่นสัญญาดังนั้นนโยบายของเราจึง มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับมาตรฐานสูงที่สุดรวมถึงเรายังคงยึด มั่นที่จะค้นคว้าวิจัย และพัฒนาทั้งในแง่ของนวัตกรรมและวัตถุดิบที่มี 

การการันตีคุณภาพยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีบุคลากรของบริษัทที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญและช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า เราจึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้กระบวนการทํางานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลทั้งในแง่ของการผลิตสินค้าและบริการ

OUR
product

เรายึดมั่นที่จะมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ ได้มากที่สุดเราจึงผลิตสินค้าออกมาถึง 2 รูปแบบ คือแบบเซรั่ม และ แบบแคปซูล เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกส่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาผมขาด หลุดร่วง และในอนาคตเราพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับร่างกาย

อย่างเวย์โปรตีนที่แน่นอนว่าจะต้องทํามาจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจาก สารเคมี แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราได้คุณภาพเราจึงคัดสรรเฉพาะ ส่วนผสมที้ดีที้สุดและต้องได้รับประกันมาตรฐานจากองค์กรต่างๆเช่น OEM,
GMP, FDA และอีกมากมาย

OUR
product

เรายึดมั่นที่จะมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ ได้มากที่สุดเราจึงผลิตสินค้าออกมาถึง 2 รูปแบบ คือแบบเซรั่ม และ แบบแคปซูล เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกส่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาผมขาด หลุดร่วง และในอนาคตเราพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับร่างกาย

อย่างเวย์โปรตีนที่แน่นอนว่าจะต้องทํามาจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจาก สารเคมี แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราได้คุณภาพเราจึงคัดสรรเฉพาะ ส่วนผสมที้ดีที้สุดและต้องได้รับประกันมาตรฐานจากองค์กรต่างๆเช่น OEM,
GMP, FDA และอีกมากมาย